Đóng Menu

Đội ngũ nhân viên

Nguồn nhân lực – nhân tố trọng yếu được quan tâm đầu tư nhất tại Imexpharm.

Đối với Imexpharm, nguồn nhân lực được xem là một yếu tố cực kỳ quan trọng đóng góp cho sự thành công và phát triển bền vững của Công ty. Công ty đã đề ra triết lý phát triển nguồn nhân lực dựa trên 3 trụ cột “Giỏi chuyên môn – Khỏe thể chất – Vững tinh thần”. Với triết lý phát triển toàn diện này, hiện tại Imexpharm tự hào đang sở hữu đội ngũ cán bộ, nhân viên có thái độ tích cực và kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, các chính sách lương, thưởng và phúc lợi dành cho người lao động luôn được điều chỉnh và bổ sung nhằm mục tiêu thu hút và giữ chân nhân viên giỏi.

Hoạt động đào tạo được quan tâm xây dựng, thúc đẩy, làm sao cho mỗi thành viên đều có ý thức học hỏi, trau dồi, nâng cao tay nghề và chuyên môn qua từng ngày. 
Ngoài chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, Công ty còn tập trung xây dựng Văn hóa Imexpharm. Văn hóa được cho là tảng băng chìm sẽ tạo nên động lực bên trong để thực thi thành công các mục tiêu sản xuất kinh doanh, thay vì những chủ trương, chính sách tác động từ bên ngoài.

Năm 2022, Imexpharm vinh dự nhận được danh hiệu Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn. Đây là một hạng mục giải thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam được thực hiện bởi Anphabe với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Nguồn vốn tài chính

Các chỉ số tài chính trong năm 2022 (31/12/2022 - VND)

  • Vốn điều lệ: 667 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu: 1.894 tỷ đồng
  • Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác: 1.668 tỷ đồng
  • Tổng tài sản: 2.277 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế: 291,4 tỷ đồng bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
IMP – Báo cáo tài chính năm 2022

Hệ thống phân phối

Hệ thống nhà máy

Hơn 47 năm xây dựng và phát triển Imexpharm định hướng là một doanh nghiệp “Bền vững - Chuyên nghiệp - Tin cậy”. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho năng lực lõi là chất lượng cao, hướng đến các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới và luôn là bạn đồng hành tin cậy cho đội ngũ các bác sỹ, nhân viên y tế và bệnh nhân.