Đóng Menu

Tin mới nhất

Bài toán trở thành trung tâm xuất khẩu thuốc tỉ USD của Việt Nam

Mới đây, KPMG nhận định thị trường dược phẩm Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ tại khu vực. Thực tế, theo Cục Quản lý Dược, tổng giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam ước tính tăng từ khoảng 2,7 tỉ USD trong năm 2015 lên 7 tỷ USD vào năm 2022, dự báo đạt hơn 10 tỷ USD vào năm 2026.