Đóng Menu

Tin mới nhất

IMEXPHARM VINH DỰ TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG GIẢI THƯỞNG KHUYẾN HỌC NGUYỄN SINH SẮC NĂM HỌC 2022-2023

Như đã thông tin, sáng ngày 16/09/2023 tại Hội Trường – Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh đồng Tháp, Lễ Tuyên dương 148 giáo viên, sinh viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023 đã được diễn ra một cách trang trọng trong bầu không khí phấn khởi.